رادیولوژی و فوتوگرافی

بخش رادیولوژی  و فتوگرافی

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

از آنجایی که مشاهده و معاینه بسیاری از نواحی دندان نظیر پوسبدگی های بین دندانی ، ریشه ها ، مسیرهای گذر اعصاب ، سینوس ها با دید مستقیم ممکن نمی باشد ، بنابراین ، تهیه تصاویری شفاف ،مورد نظر پزشک می تواند خطا در تشخیص و در مان را به شدت کاهش داده و در عین حال ضریب اطمینان در انجام خدمتی صحیح و با کیفیت را به نحو چشمگیری افزایش دهد .

وجود دستگاه  مدرن و دیجیتال در گروه تخصصی پردیسان سبب شده است که میزان اشعه دریافتی به حداقل برسد . این در حالیست که در این مجموعه از پوشش های محافظتی دارای سرب جهت حمایت از بافت های حساس به اشعه نیز در موارد مورد نیاز استفاده می شود. تمامی فضای بخش رادیولوژی تحت بالاترین کنترل های بهداشت اشعه توسط سازمان انرژی اتمی و همچنین معاونت درمان و بهداشت وزارت بهداشت و درمان د…


فتوگرافی تخصصی دندانپزشکی :

در بسیاری از خدمات دندانپزشکی با توجه به اهمیت بررسی سیر تغییرات حاصل از درمان ضرورت دارد که از وضعیت استقرار، موقعیت اجزا ناحیه، رنگ، سایز و شکل اندام ها مدارکی تهیه و ثبت شود تا پزشک متخصص بتواند ضمن بهره گیری از آنها جهت انجام بررسی های فنی خود، امکان ارزیابی سیر درمان را پس از انجام اقدام درمانی خود را نیز داشته باشد .

در درمان های زیبایی دندانپزشکی مانند لامینیت و ونیرینگ و یا تغییر سایز، شکل و رنگ دندان ها، درمان ارتودنسی، درمان های جراحی فک و صورت نظیر جراحی های ارتوگناتیک، لب، بینی، پلک و یا هر گونه مداخله زیبایی در نسج نرم و سخت صورت و همچنین در درمان های زیبایی لثه و اقدامات درمانی پروتزهای دندانی – فکی وجود این تصاویر در غالب موارد ضروری و تهیه آن اجتناب ناپذیر است.

فتوگرافیست های  در مرکز تخصصی  قادر می باشند در محیطی آرام و در نهایت رعایت کنترل عفونت نسبت به تهیه تصاویر فتوگرافی از داخل و خارج دهان بنا به درخواست اختصاصی پزشکان معالج اقدام نمایند.