جراحی دهان ،فک و صورت

جراحی دهان ، فک و صورت :

متخصص جراح فک و صورت انجام جراحی پیچیده ناحیه فک و صورت بیماران را به عهده دارد .

   خارج کردن ریشه های عفونی باقی مانده در استخوان فک

   خارج کردن دندان های عقل روییده ، نیمه روییده و یا نهفته در لثه و در استخوان

   درناژ و درمان آبسه ها و حذف کانون های عفونی در ناحیه دهان

   جراحی جهت حذف آبسه های عفونی انتهای ریشه

   جراحی دندان های نهفته به منظور کمک به رویش آنها توسط درمان ارتودنسی

   پیوند استخوان جهت بهبود ساختار استخوان ناحیه ایمپلنت

   برداشت نسوج نرم و یا سخت مزاحم در داخل و خارج دهان

   تهیه نمونه از نسوج جهت ارسال به آزمایشگاه های و پاتولوژی

   انجام جراحی های فکین در بیمارستان جهت درمان اختلالات اسکلتی صورت

   پروسه جراحی کاشت ایمپلنت